fliba_logo_v01.gif

Ny bruger

Ingen logget ind

11.07.2014
Af: Jesper Hvidkjær Pedersen & Mille Wilken

HVORDAN SKAL MAN UDDANNE I LEDERSKAB?

Sådan lyder spørgsmålet og titlen på en rapport udarbejdet af Per-Erik Josephson, Christine Räisänen og Bert Luvö fra Chalmers Tekniska Högskola. Rapporten nåede netop at blive færdig inden FLIBA-projektet sluttede og med den, har alle tre skandinaviske lande undersøgt ledelse i deres byggeuddannelser.Forfatterne søger at besvare to hovedspørgsmål: 1) Hvad betyder det at være en god pladschef ud fra et ledelsesperspektiv, og 2) hvordan kan uddannelse på professionshøjskoler og universiteter fostre gode ledere. Deres udgangspunkt er et litteraturstudie, en empirisk undersøgelse, der omfatter 32 byggeledere, og tre workshops med en række lærere, studerende og praktikere.

Hvad mangler uddannelserne i dag?
Overordnet set har det handlet om at komme frem til, hvad de videregående uddannelser mangler for at kunne håndtere de krav, der stilles til lederskab set i lyset af den stigende kompleksitet og de større udfordringer på bygge- og anlægsprojekter i dag. Deres diskussion af dette er både baseret på erfaringer fra lærere og studerende på videregående uddannelser og på erfaringerne fra den nuværende praksis på byggepladser og i byggebranchen.

Teori og praksis skal gå hånd i hånd
Rapportens konklusion er, at det er muligt at træne i ledelse, hvis man fokuserer på en dialogbaseret og dynamisk læring. Træningen skal finde sted i et fællesskab af praksis, hvor teori og praksis interagerer, og hvor viden er baseret på individuel og kollektiv refleksion blandt lærere, virksomheder og studerende. Rapporten indeholder anbefalinger med modeller, der viser, hvordan man kan integrere lederskab i uddannelse.