fliba_logo_v01.gif

Ny bruger

Ingen logget ind

11.07.2014
Af: Mille Wilken

MERE LEDELSE I UDDANNELSERNE

Ét er at kortlægge, hvad det kræver at være leder i bygge- og anlægsbranchen i dag. Noget andet er at få disse krav omsat til læring, der kan klæde de studerende på til deres kommende ledelsesopgaver. FLIBA har opnået meget konkrete resultater på området.Et af FLIBAs primære formål har været at få mere ledelse ind i uddannelserne. Professor Per-Erik Josephsson fra Chalmers Tekniska Högskola kortlagde de væsentlige kompetencer, der blev efterspurgt på  byggepladserne. Han kom frem til, at planlægning, styring, kommunikation og samarbejde var de mest fremtrædende temaer.

Pædagogiske læringsformer

Jesper Hvidkjær Pedersen, dansk projektleder i FLIBA, husker tilbage: ”Efter kortlægningen blev vores opgave at sætte ledelse på skemaet uden at oprette et ekstra fag. Vi stod overfor det, som vi kalder fagtrængsel på uddannelserne. Det betyder, at vi ikke kan presse flere fag ind i skemaet.”

”Som det første arrangerede vi en temauge på bygningskonstruktøruddannelsen for netop at tage hul på, hvordan vi kunne integrere emnerne i de allerede eksisterende fag,” fortæller Jesper Hvidkjær Pedersen. Der er efterfølgende afholdt flere temauger og workshops både for de enkelte institutioner og for FLIBAs samlede partnerkreds.

Konkret resultat i FLIBA-regi

Temaugerne i sig selv har fungeret godt i et læringsperspektiv. Men FLIBA har opnået mere end det. Jesper Hvidkjær Pedersen runder af: ”Temaugerne har også været med til at give os konkrete resultater både i Norge og Danmark. I Norge integrerer man faglig ledelse i alle fag, og i Danmark har vi introduceret temauger og en 2-årig byggekoordinatoruddannelse, der kombinerer lean i byggeprocesserne, virksomhedsledelse og kommunikation.”