fliba_logo_v01.gif

Ny bruger

Ingen logget ind

11.07.2014
Af: Mitzi Håkansson

TVÆRFAGLIGHED SKABER BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Køkken- og kantineløsninger bliver bedre, når det teknisk faglige kombineres med brugernes behov. Derfor blev 43 studerende fra KEA Københavns Erhvervsakademi BYG & Metropol sat til at arbejde tværfagligt, for at skabe bæredygtige løsninger. I 2013 bidrog FLIBA til udviklingen af konceptet, og i 2014 blev successen gentaget.De studerende er tilfredse med den tværfaglige uge, der giver nye input og faglighed til den daglige undervisning.

”Hvis vi ikke samarbejdede med KEA ville vores fokus være på oplevelsen, maden og hygiejnen. Nu ser vi også på tilgængelighed og byggematerialer. Den tekniske indsigt giver noget ekstra,” fortæller Sophie Lykke, studerende på Metropol. 

Både KEA og Metropol arbejder med Facilities Management, derfor er det let at samarbejde. KEA ser primært på de tekniske rammer, hvor der på Metropol tænkes i service og mennesker.

”Projektugen kombinerer det bedste fra to verdener, da vi både lærer om det teknisk- strategiske og det at inddrage brugerne. Det bløde negligeres oftest, men det øger klart værdien af løsningen at inddrage brugerne, da en glad bruger arbejder bedre,” siger Stefan Sørensen, studerende på KEA.

FLIBA forankres på KEA BYG

Projektugen er undervisernes eget initiativ med støtte fra FLIBA, der gav tilskud til den første projektuge i 2013. Ugen var så succesfuld, at KEA og Metropol valgte at gentage tiltaget uden yderligere midler fra FLIBA.

”Under projektugen opnår vi en synergi, der skaber værdi for de studerende, underviserne og branchen. De studerende lærer at samarbejde med andre faggrupper og får reflekteret over egen praksis. Underviserne får nye input og branchen får realistiske, praksisnære løsninger. Det er, når vi kommer ud på ukendt vand, at vi begynder at reflektere,” fortæller Mattias Straub, underviser på KEA BYG og projektleder.