fliba_logo_v01.gif

Ny bruger

Ingen logget ind

Bæredyktig byggeledelse

Bygg og anlegg står for ca 40% av energiforbruket og 30% av CO2 utslippene. Dette gir nye utfordringene men også nye muligheter som vil stille nye krav og gi spennende nye muligheter for ledere i ulike roller innen bygg og anlegg.  Enten dette betyr å lære nye energistandarder eller å innføre en helhetlig filosofi for grønt og bæredyktig bygg vil dette komme til å påvirke lederskapet i enkeltdeler og helheten i byggeprosessen.

Kretsløpsfilosofi som f.eks ”vugge til vugge” gir et totalbilde som er avgjørende for å få til et bæredyktig lederskap. De tekniske og biologiske kretsløpene er en spennende referanse som gir en helhetsforståelse som jeg mener bør inngå som en viktig del av lederskapet. Et bygg eller anlegg består ev en stor mengde materialer som skal bestå over lang tid men som også må kunne gjenvinnes eller brytes ned biologisk. Sammen med bevisst bruk av energi og andre ressurser som f.eks vann vil dette gi ledere i bygg og anleggsbransjen spennende utfordringer. Den store utfordringen vil være å både være ekspert på sin del også tenke helhet.

FLIBA har miljø og energi som gjennomgående kriterium, dvs at dette skal påvirke de andre aktivitetene. Prosjektet vil derfor diskutere og definere kompetanse som fremmer bæredyktig byggeledelse. Dette skal gjøres bl.a gjennom utvikling og utprøving av læringsressurser og ved at bæredyktig bygging blir et gjennomgående element i ulike fag i utdanningene. Vi vil derfor gjerne ha innspill på hvordan dette kan gjøres og samarbeide med aktører som har det samme målet – Å gjøre lederskapet innen bygg og anlegg bæredyktig.

Af Øivind Eriksen-Vik, norsk prosjektleder i FLIBA


Developing construction leadership in the post-apartheid context of South Africa

South Africa is still reeling from the legacy of the regime that suppressed education of the masses. Examples are given, which show that the prolonged use of outdated procurement systems continue to hamper the growth of leadership and innovation in the sector. Closing points of value regarding thoughts from the future for the construction industry in a fast changing world.

David Elliott, Business Development Officer NMC Construction Group, Cape Town, South Africa, key note speaker at the conference Nordisk Forum 2011, Göteborg, Sweden.

Seneste indlæg i forum

Titel Oprettet Af
Utenlandsk arbeidskraft
08. 12. 2011 [22:23] Gå til sidste emne 08. 12. 2011 [22:23] Gå til sidste emne
Fremtidens ledere og BIM
05. 12. 2011 [15:36] Gå til sidste emne 05. 12. 2011 [15:36] Gå til sidste emne

Opret dig som bruger

Du kan læse udvalgte indlæg uden at være logget ind. Du skal være oprettet som bruger her på sitet for at bidrage eller kommentere på eksisterende indlæg. Du kan blive oprettet her.